Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Izberi svojo državo Slovenija Slovenija
Brezplačna dostava nad 40€
Dostava v 1-3 delovnih dneh
Varno plačilo s 3D Secure

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

 1. OBSEG
 2. REGISTRACIJA
 3. SKLENITEV POGODBE
 4. CENE
 5. DOBAVA, STROŠKI ODPREME
 6. DODELITEV PRAVIC DO UPORABE DIGITALNIH VSEBIN IN LICENC PROGRAMSKE OPREME
 7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE, ODSTOP OD POGODBE
 8. TRAJANJE POGODBE IN ODPOVED POGODBE V PRIMERU NAROČNIŠKIH POGODB
 9. ROK PLAČILA IN PLAČILO
 10. PREKLIC
 11. JAMSTVO IN ODGOVORNOST
 12. NASLOVI
 13. ZASEBNOST, AVTORSKE PRAVICE, BLAGOVNE ZNAMKE
 14. KONČNE DOLOČBE

Različica z dne: 27. april 2020
 

1) OBSEG

Ti splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za poslovne odnose med podjetjem Curaden Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: Curaden Slovenija) in potrošniki ali podjetji (v nadaljevanju »Kupec« ali »Kupci«) v najnovejši različici, ki je na voljo, ko odprete spletno mesto ali naročite izdelke med izdelki, ki jih Curaden Slovenija prikazuje v spletni trgovini. 

Curaden Slovenija je hčerinsko podjetje podjetja Curaden AG (www.curaden.ch), švicarskega proizvajalca Curaprox izdelkov za ustno higieno. Curaden Slovenija obdela in odpošlje vsa naročila, oddana na spletnem mestu www.curaprox.si.

Ti SPP se smiselno uporabljajo, mutatis mutandis, za pogodbe o zagotavljanju digitalne vsebine, licenc za programsko opremo ali kuponov, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Prodajalec mora pri dobavi licenc za programsko opremo zagotoviti licenčni ključ, ki omogoča uporabo prodane programske opreme. Kupec ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine do programske opreme. Glede značilnosti programske opreme je merodajen relevanten opis izdelka.

Ti SPP se lahko uporabljajo za pogodbe v zvezi s produkti (z blagom ali storitvami), ki se zagotavljajo v obliki enkratne ali redne dobave (»naročniška pogodba«). V primeru naročniške pogodbe se Curaden Slovenija zavezuje, da bo dobavljal zahtevani produkt skozi celotno dogovorjeno veljavno obdobje pogodbe.

Občasno se lahko Pogoji uporabe spletnega mesta, Pravilnik o zasebnosti (LINK) ali sedanji Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine prilagodijo, dopolnijo ali spremenijo. Kadar koli dostopate ali obiščete spletno stran, je merodajna različica spletne strani, ki je takrat dostopna. Redno obiskujte to stran, da vidite najnovejša pravila. O vseh bistvenih spremembah tega Pravilnika o zasebnosti vas bomo obveščali z objavo obvestila na našem spletnem mestu in/ali na mobilnih aplikacijah ter s posodobljeno različico Pravilnika o zasebnosti. Če se s spremenjenimi pravili ne strinjate, nam pošljite svoj ugovor na e-poštni naslov info@curaprox.si in do datuma začetka veljavnosti sprememb izbrišite svoj uporabniški profil, v kolikor ste ga ustvarili. Brez vašega preklica bo vaš uporabniški profil v skladu z novimi pravili še naprej prikazan tudi po datumu začetka veljavnosti sprememb. 

»Potrošnik« za namene teh SPP je vsak posameznik, ki sklene pravno zavezujoče transakcije v namene, ki niso primarno komercialni in/ali jih ne gre pripisati neodvisnim poslovnim dejavnostim. »Podjetje« za namene teh SPP pomeni fizično ali pravno osebo ali partnerstvo s pravno osebnostjo, ki sklene pravno zavezujočo transakcijo zaradi opravljanja komercialnih ali neodvisnih poslovnih dejavnosti.

Naročila in dobave so možne samo znotraj Slovenije. Naročila lahko vršijo izključno le tisti, ki so stari vsaj 18 let ali so pridobili podpis svojega zakonitega zastopnika.

Uporabljajo se izključno ti splošni pogoji poslovanja. Podjetje Curaden Slovenija ne priznava nobenih Kupčevih pogojev poslovanja, ki so v nasprotju in/ali se razlikujejo od teh pogojev poslovanja, razen če Curaden Slovenija izrecno pisno privoli v takšne pogoje v posebnem primeru.
 

2) REGISTRACIJA

Pri vsakem naročilu blaga se mora Kupec registrirati in/ali ustvariti uporabniški profil na spletni strani www.curaprox.si pri podjetju Curaden Slovenija. Večkratno registriranje pod različnimi imeni ali naslovi ni dovoljeno. 

Curaden Slovenija lahko kadar koli prekliče svoja pooblastila brez navajanja razlogov. V tem primeru ima Curaden Slovenija pravico, da nemudoma blokira in izbriše uporabniško ime in geslo.
 

3) SKLENITEV POGODBE

Predstavljanje ponudbe izdelkov Curaprox v spletni trgovini ne pomeni ponudbe za sklenitev kupne pogodbe s Kupcem. Ta ni zavezujoča.

S klikom gumba »Kupi zdaj« Kupec poda zavezujočo ponudbo za nakup.

Z oddajo naročila na strani www.curaprox.si, Kupec poda ponudbo za sklenitev zavezujoče nakupne pogodbe s podjetjem Curaden Slovenija. Kupec bo prejel potrditev prejema naročila (»Potrdilo o prejemu naročila«). To potrdilo ne pomeni sprejema ponudbe, ampak Kupca zgolj obvešča, da je Curaden Slovenija prejel naročilo. Podjetje Curaden Slovenija bo Kupca obvestilo o morebitnih napakah v informacijah v zvezi s ponudbo izdelkov na spletnem mestu in Kupcu po potrebi podalo ustrezno proti-ponudbo.

Pogodba s podjetjem Curaden Slovenija je sklenjena, ko Curaden Slovenija izrecno sprejme ponudbo Kupca (»Potrdilo naročila«) ali ko Curaden Slovenija pošlje naročeni izdelek Kupcu.

Sprejem s strani podjetja Curaden Slovenija je odvisen od zakonitosti naročila in razpoložljivosti naročenega blaga ali storitev. Če Curaden Slovenija ne more sprejeti naročila Kupca, bo slednji namesto sprejema naročila prejel obvestilo o nerazpoložljivosti. Izdelki, ki jih začasno ni mogoče dobaviti, bodo rezervirani za Kupca in naročilo bo ostalo veljavno.
 

4) CENE

Možne so spremembe v ceni, v tem primeru velja cena, ki velja v času oddaje naročila. Vse objavljene cene so v evrih (EUR) in vsebujejo 22% davek na dodano vrednost (DDV).

Cene ne vključujejo dodatnih stroškov odpreme, nastanejo med podjetjem Curaden Slovenija in Kupcem.
 

5) DOBAVA, STROŠKI ODPREME

Curaden Slovenija dobavi naročeno blago čim hitreje na naslov, ki ga Kupec navede v naročilu ali na lokacijo, ki si jo Kupec izbere med različnimi možnostmi dobave izbrane kurirske službe ali (če je kot način plačila izbran PayPal) na naslov evidentiran pri PayPal-u. Curaden Slovenija ima pravico do dobave blaga ali opravljanja storitev v več delih, v razumni meri za Kupca. Kadar Curaden Slovenija dobavi blago v več delih, Curaden Slovenija tudi prevzame morebitne dodatne poštne stroške. 

Dobava se izvede v skladu s stroški odpreme, navedenimi v konkretnem primeru.

Dobava naročenih izdelkov se izvaja iz centralnega skladišča za spletno prodajo Curaprox, ki je locirano v Mariboru, v Sloveniji.

Dobava po Sloveniji običajno traja med 1 in 2 delovnima dnevoma. Informacija o dostavnih rokih je informativne narave in ni obvezujoča.

Digitalne vsebine, kuponi in licenčni ključi programske opreme se Kupcu dobavijo izključno po elektronski poti (a) s prenosom ali (b) po e-pošti, po izbiri podjetja Curaden Slovenija.
 

6) DODELITEV PRAVIC DO UPORABE DIGITALNIH VSEBIN IN LICENC PROGRAMSKE OPREME 

Če v opisu vsebine v spletni trgovini Curaden Slovenija ni drugače navedeno, Curaden Slovenija Kupcu podeljuje časovno in prostorsko omejeno neizključno pravico do uporabe vsebin, ki so na voljo, v zasebne in/ali poslovne namene.

Dobava licenčnega ključa za licenco programske opreme daje Kupcu pravico do uporabe programske opreme in/ali vsebine, navedene v pripadajočem opisu izdelka in licenčnih določbah, v obsegu, ki je v njih opisan.

Prenos vsebin na tretje osebe ali kopiranje za tretje osebe, ki ni v skladu s temi SPP in/ali licenčnimi določbami, ni dovoljeno brez privolitve prodajalca v takšen prenos licence na tretje osebe na podlagi pogodbe.

Tako dodeljena pravica ne začne veljati, dokler Kupec v celoti ne poravna določene pogodbene pristojbine. 
 

7) PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE, ODSTOP OD POGODBE 

Curaden Slovenija ostaja lastnik celotnega dobavljenega blaga do popolnega plačila. 

Če Kupec krši pogodbo, zlasti če ne izpolni plačilnih obveznosti, kljub opominu s strani podjetja Curaden Slovenija, lahko Curaden Slovenija po določitvi razumnega roka prekine pogodbo in zahteva vračilo blaga, katerega lastnik je Curaden Slovenija. Vrnitev blaga podjetju ali zaplemba blaga s strani podjetja Curaden Slovenija pomeni odstop od pogodbe. Vse morebitne nastale stroške odpreme krije Kupec. Curaden Slovenija ima pravico prodati blago po vračilu.

Curaden Slovenija si pridržuje pravico, da v primeru negativne ocene kreditne sposobnosti ne sklene pogodbe.
 

8) TRAJANJE POGODBE IN ODPOVED POGODBE V PRIMERU NAROČNIŠKIH POGODB

Naročniške pogodbe časovno niso omejene, vendar se sklepajo za minimalno obdobje, ki je navedeno v ustreznem opisu izdelka v spletni trgovini Curaden Slovenija. Naročniška pogodba se lahko odpove kadar koli v času minimalnega obdobja in preneha veljati po poteku minimalnega obdobja, ali po poteku minimalnega obdobja kadar koli s 14-dnevnim predhodnim obvestilom, ki se ga v pismu ali po faksu/e-pošti pošlje na naslov, naveden v točki 12.

To ne posega v pravico do izredne odpovedi pogodbe iz utemeljenega razloga. Za utemeljen razlog velja, da obstaja, če se nadaljevanje pogodbenega razmerja do dogovorjenega datuma odpovedi ali do izteka odpovednega roka za odstopno stranko ne šteje za razumno, ob upoštevanju okoliščin konkretnega primera in presoji interesov obeh strani.
 

9) ROK PLAČILA IN PLAČILO

Za namene naročanja Curaden Slovenija sprejema samo načine plačila, ki so prikazani Kupcu (v spletni trgovini). Curaden Slovenija si pridržuje pravico, da se s svojimi Kupci pisno dogovori za načine plačila, ki niso navedeni v tem razdelku. 

Za procesiranje plačil spletne trgovine Curaden Slovenija uporablja storitev Mollie podjetja Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemska) z namenom zagotavljanja varnega spletnega plačevanja z bančnimi karticami ali drugimi navedenimi plačilnimi možnostmi.

V primeru plačila z načinom plačila, ki ga ponuja PayPal, plačilo obdela ponudnik PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (v nadaljevanju: »PayPal«), ob upoštevanju pogojev uporabe PayPal-a, dostopnih na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, ali – v primeru, da Kupec nima računa PayPal – ob upoštevanju pogojev plačila brez računa PayPal, dostopnih na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Kupnina in morebitni stroški odpreme zapadejo in se plačajo ob sklenitvi pogodbe v skladu s točko 3. Če je dogovorjen gotovinski predujem z bančnim nakazilom, plačilo zapade in se plača takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki dogovorita za poznejši rok.

Curaden Slovenija lahko brez dodatnih pojasnil zahteva plačilo predujma v gotovini. Naročilo bo obdelano po prejemu plačila.

Če Kupec plačila ne izvrši, ima Curaden Slovenija pravico zaračunati pristojbino v pavšalnem znesku za opomin, ki je naveden v postopku naročanja. To ne posega v pravico podjetja Curaden Slovenija, da zahteva dodatno odškodnino, zlasti za stroške izterjave dolgov prek podjetja za izterjavo ali odvetnika.

Kupone za spletno trgovino Curaden Slovenija je treba unovčiti pred zaključkom postopka naročanja; naknadni odbitki pri ceni niso dovoljeni.

Kuponi so unovčljivi izključno pod pogoji, navedenimi na kuponu, in za skupine izdelkov, navedene na kuponu. Določeni izdelki so lahko izključeni iz akcij s kuponi.

Kuponov ali zakonsko dovoljenih popustov (npr. količinskih popustov) ni mogoče kumulativno uporabiti pri enem naročilu. Kuponov ni mogoče unovčiti za gotovino. 

Kupon je prenosljiv. Curaden Slovenija lahko učinkovito izpolni svoje obveznosti s ponudbo storitve kateremu koli imetniku kupona, ki ga unovči v spletni trgovini.
 

10) PREKLIC

Kupci lahko prekličejo svojo izjavo o soglasju za sklenitev pogodbe brez navedbe razlogov, tako da blago vrnejo podjetju Curaden Slovenija v največ 30 dneh po prejemu blaga. Poleg tega mora Kupec v istem roku podati pisno obvestilo o preklicu (npr. s pismom, preko e-pošte, faksa), ki se šteje od dneva odpreme ali prevzema blaga. Da Kupec izpolni rok za preklic pogodbe, zadostuje, da blago odpošlje v tem roku. Pisno obvestilo o preklicu je treba poslati na naslov, naveden v točki 12, ali po e-pošti na info@curaprox.si. Kupec nosi breme dokazovanja, da je odposlal blago, ki ga vrača.

Preklic ni dovoljen in ni veljaven v naslednjih primerih:

 • dobave blaga, ki je bilo po meri narejeno posebej za Kupca ali prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Kupec je dolžan prevzeti pošiljko brez izjeme in plačati vse komponente brez izjeme;
 • dobave zapečatenega blaga, ki je zaradi zdravja ali higiene nevračljivo, če je bil po dobavi pečat odstranjen;
 • dobave farmacevtskih izdelkov so nevračljive; 
 • dobave avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečatenem paketu, če je bil po dobavi pečat odstranjen; 
 • pogodbe o storitvah za prostočasne dejavnosti, če ni drugače dogovorjeno, če pogodba predvideva izvedbo na določen datum ali v določenem obdobju

V primeru veljavnega preklica ali odstopa od pogodbe, obe stranki poskrbita za poplačilo oz. vračilo za že prejeto blago oz. plačila. Če se lahko blago, ki ga je Kupec prejel, vrne samo v poškodovanem stanju, mora Kupec podjetju Curaden Slovenija nadomestiti izgubo vrednosti.

Kupec nosi stroške in tveganje vračila blaga, razen če se dobavljeno blago razlikuje od naročenega.

Curaden Slovenija bo uveljavljal svojo pravico do zadržanja povračila, dokler blago ne bo vrnjeno v celoti.

V primeru izključitve preklica in vračila, Kupec krije stroške poštnine pošiljke v primeru, da nam vrne blago.
 

11) JAMSTVO IN ODGOVORNOST

Če je dobavljeno blago že poškodovano v času prehoda rizika (npr. tovarniške napake), ali v primeru nepravilne dostave, ima Kupec izključno pravico do naknadnega popravila ali menjave izdelka (zamenjava). Če zamenjava ni sprejemljiva, lahko Kupec nakup prekliče. Zahtevek preneha veljati, če Kupec v roku 10 dni po prejemu blaga podjetja Curaden Slovenija ne obvesti o napaki ali napačni dobavi po e-pošti na info@curaprox.si oz. po telefonu, faksu ali pošti.

Odgovornost podjetja Curaden Slovenija določajo ustrezne zakonske določbe. Odgovornost podjetja Curaden Slovenija je izključena v primeru (a) navadne malomarnosti, (b) posredne in posledične škode in izgube dobička, (c) nerealiziranih prihrankov, (č) izgube zaradi zamude pri dobavi in (d) v primeru kakršnih koli dejanj ali opustitev dejanj agentov podjetja Curaden Slovenija, ne glede na to ali izhajajo iz pogodbe ali nedopustnega ravnanja.

Poleg tega Curaden Slovenija ne odgovarja za izgubo ali škodo iz katerega koli od naslednjih vzrokov: 

 • skladiščenje, konfiguracija ali uporaba izdelkov na način, ki je neustrezen, v nasprotju s pogodbo ali nezakonit;
 • uporaba neprimernih rezervnih delov ali dodatkov (npr. napajanje);
 • opustitev servisa in/ali nepooblaščene spremembe ali popravila na izdelkih s strani Kupca ali tretje osebe;
 • uradne odredbe ali primeri višje sile, zlasti škoda, ki jo povzročijo naravne nesreče, vlaga, padci in udarci itd., ki so izven nadzora podjetja Curaden Slovenija.

Vsak ponudnik storitev, ki je najet za dobavo blaga ali opravljanje storitev, je odgovoren za nastale okvare, zamudo pri izvedbi in izgubo ali škodo, ki nastane zaradi opravljanja storitev.

Curaden Slovenija ne odgovarja za tiskarske napake v oglaševalskih materialih, napake v zvezi z navedbami v spletni trgovini, napačne oznake cen, napake na slikah izdelkov, fotografijah, v opisih ali ostalih besedilih, npr. v akcijah s kuponi ali popusti, ali za pozne ali opuščene dobave.
 

12) NASLOVI

Ponudnik in pogodbeni partner za ponudbe na tem spletnem mestu je:
Curaden Slovenija, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija

tel. +368 (0) 2 620 47 43
info@curaprox.si
www.curaden.com

www.curaprox.si       
 

13) ZASEBNOST, AVTORSKE PRAVICE, BLAGOVNE ZNAMKE

Pravilnik o zasebnosti je sestavni del teh SPP. S sprejemom teh SPP se Kupec strinja tudi s Pravilnikom o zasebnosti.

Vse pravice do blagovnih znamk, slik in avtorske pravice [za ustrezne izdelke] imajo podjetje Curaden Slovenija ali njegovi partnerji. Prenos, shranjevanje, kopiranje, tiskanje podatkov, slik in PDF datotek, tudi po odlomkih, je prepovedano brez pisnega dovoljenja podjetja Curaden Slovenija. Vse pravice pridržane. Vsaka uporaba s strani Kupca v namene, ki niso predvideni za uporabo dotičnega izdelka, je prepovedana. 
 

14) KONČNE DOLOČBE

Za vsa pravna razmerja med Kupcem in podjetjem Curaden Slovenija velja slovenska zakonodaja, ob izključitvi Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. 

Kraj sodne pristojnosti je Maribor. Ne glede na zgoraj navedeno ima Curaden Slovenija tudi pravico tožiti Kupca na pristojnem sodišču, kjer ima Kupec stalno prebivališče/kraj prebivanja, ali na katerem koli drugem pristojnem sodišču. 

Če so katere koli posamezne določbe iz teh SPP, vključno s to klavzulo, v celoti ali delno brez učinka ali to postanejo, ali če je v teh pogojih ugotovljena vrzel, potem to ne vpliva na veljavnost preostalih SPP. Manjkajoče določbe ali določbe brez učinka se nadomestijo z veljavnimi zakonskimi določbami ali, če teh ni, s takšnimi določbami, ki odražajo pomen in namen določbe brez učinka.