Pravno obvestilo

Flegis, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 (0) 620 47 43
E-mail: info@curaprox.si

Matična številka podjetja: 5530598000
Davčna številka podjetja: SI69276846

Oblikovanje, besedilo in izvedba

CURADEN AG
 

1     Splošne informacije
2     Zaščita avtorskih pravic in blagovne znamke
3     Ne prevzemamo odgovornosti za spletne strani tretjih oseb
4     Namen in vsebina te spletne strani – Ni zavezujočih ponudb
5     Brez jamstev
6     Omejitev in izključitev odgovornosti
7     Varovanje podatkov
8     Končna določila, veljavna zakonodaja in pristojnosti
9     Kontakt

Različica z dne: 23. april 2020

1) Splošne informacije

Z veseljem vas pozdravljamo na spletnem mestu podjetja Flegis, d.o.o. ("Flegis"). Določili smo nekaj pravil, da naša spletna stran ostane privlačna, informativna in varna za uporabnike v vsakem trenutku. Kot uporabnik naše spletne strani natančno preberite naslednje pravne informacije. Z dostopom do tega spletnega mesta in njegovo uporabo izrazite svoje soglasje k tem pogojem uporabe. Če se ne strinjate s pogoji uporabe, prosimo ne uporabljajte naše spletne strani.

Občasno se lahko prilagodijo, dopolnijo ali spremenijo Pogoji uporabe spletnega mesta, Pravilnik o zasebnosti in GTB Spletne trgovine. Vsakič, ko se spletno mesto pokliče ali obišče, bodo uporabljene najnovejše razpoložljive različice zgoraj navedenih dokumentov. Obveščali vas bomo o vseh bistvenih spremembah teh dokumentov z obvestilom na naših spletnih straneh in/ali v naših aplikacijah za mobilne naprave, kakor tudi posodobljeno različico določil.

V primeru protislovij med klavzulami teh Pogojev uporabe in drugimi veljavnimi pogoji poslovanja podjetja Flegis ali pogodbenimi klavzulami imajo posebne določbe prednost, na primer v primeru zasebnosti in varovanja podatkov.

2) Zaščita avtorskih pravic in blagovne znamke

Vsebovane strani in elementi, kot so informacije, besedila, slike, fotografije, modeli in vse druge datoteke našega spletnega mesta, so zaščiteni z zakonom. Če ni drugače navedeno, so takšni elementi predmet avtorske pravice, zaščite blagovne znamke ali drugih pravic podjetja Flegis ali njegovih dajalcev licence. Za prenašanje, kopiranje, prevajanje ali obdelovanje teh predmetov v drugih medijih, na primer na svojem spletnem mestu ali v bazi podatkov, nimate pravic.

Elementi se lahko prosto uporabljajo samo za brskanje. Če so elementi reproducirani v kateri koli obliki (elektronsko ali pisno), v celoti ali delno, ki je dovoljena samo za osebne in nekomercialne namene, mora biti vir izrecno naveden, vse obstoječe označbe avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine pa morajo ostati nedotaknjene.

3) Ne prevzemamo odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

Spletna stran Flegis lahko vsebuje hiperpovezave na spletne strani, ki jih ustvarijo in vzdržujejo tretje osebe. Flegis nima nadzora nad spletnimi stranmi teh tretjih oseb in zato ne more podrobno poznati vsebine teh spletnih strani. Z vključitvijo hiperpovezav Flegis zgolj zagotavlja dostop do povezanih spletnih strani in ne prevzema odgovornosti za vsebino le-teh.

4) Namen in vsebina te spletne strani – Ni zavezujočih ponudb

Spletna stran vsebuje splošne informacije, oglaševalske vsebine in opise izdelkov znamke CURAPROX. Flegis je v 100% lastništvu proizvajalca CURAPROX izdelkov, CURADEN AG. Takšni podatki in opisi predstavljajo le nabor izdelkov, ne pa tudi zavezujočih ponudb ali zahtev za ponudbo za katerokoli [določeno] blago ali storitve, ki se prodajajo. Vse podane elektronske ponudbe, ki so na voljo v spletni trgovini Flegis, niso zavezujoče.

5) Brez jamstev

Flegis sprejema ukrepe za zagotovitev točnosti informacij na tej spletni strani, vendar ne more zagotoviti nobenih jamstev ali zagotovil aktualnosti, popolnosti ali točnosti podatkov ali njihovih značilnosti, hiperpovezav ali vsebin. Zlasti Flegis ne more garantirati niti jamčiti, da uporaba spletnega mesta ne bo kršila pravic tretjih oseb, ki jih Flegis ne poseduje.

6) Omejitev in izključitev odgovornosti

Vse informacije, strani in funkcionalnosti te spletne strani lahko Flegis začasno ali trajno preneha uporabljati. V nobenem primeru ni pravno odgovoren za kakršno koli začasno ali trajno prekinitev ali ukinitev informacij, strani in funkcionalnosti.

Odgovornost podjetja Flegis za izgubo in škodo, ki jo je mogoče pripisati podjetju ali njegovim zaposlenim, zakonitim zastopnikom ali drugim posrednikom, je omejena na obvezno zakonsko odgovornost, vključno z zakonom o odgovornosti za izdelke, ter za izgubo in škodo zaradi hude malomarnosti ali namerne kršitve. Flegis se s tem odreka vsem nadaljnjim odgovornostim ali pravnim odgovornostim za škodo, napake ali izgube, zlasti odškodninske zahtevke za neposredno, posredno ali posledično škodo, izgubo uporabe ali dobička, izgubo ali poškodbo podatkov, ki bi jo lahko vi ali katera koli tretja oseba utrpeli v povezavi s to spletno stranjo.

7) Varovanje podatkov

Zaščita vaše zasebnosti je za nas pomembna. Če si želite ogledati, kako obdelujemo vaše osebne podatke, preberite pravila o varovanju osebnih podatkov, ki so podlaga teh pogojev uporabe. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

8) Končna določila, veljavna zakonodaja in pristojnosti

Če posamezne določbe ali deli teh Pogojev uporabe so ali postanejo nični in neveljavni, to ne vpliva na veljavnost preostalih Pogojev uporabe.

Te Pogoje uporabe ureja slovenska zakonodaja, z izjemo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ("CISG").

Kraj pristojnosti je Maribor. Ne glede na zgoraj navedeno ima Flegis pravico tožiti stranko tudi na pristojnem sodišču stalnega/začasnega prebivališča stranke ali na katerem koli drugem pristojnem sodišču.

9) Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja o teh Pogojih uporabe, prosimo, pišite na Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +368 (0) 2 620 47 43, e-mail: info@curaprox.si